Spotkanie branży incentive travel – czy będzie polski oddział SITE?

Pokusiłem się dziś na wpis , który ma na celu tylko i wyłącznie sprawdzenie efektywności pewnych narzędzi. Napiszę pokrótce o incentive travel czyli o podróżach motywacyjnych. Podróże motywacyjne to gałąź turystyki biznesowej przypominająca turystykę rekreacyjną, mimo to stanowi ona odrębny produkt turystyczny.

 

Czym zatem jest  turystyka motywacyjna w rozumieniu produktu turystycznego i całej branży.  Możemy przyjąć, że są to najczęściej  imprezy motywacyjne, przeznaczone zazwyczaj dla pracowników. Podróże motywacyjne, nastawione są głównie na nieskrępowaną zabawę i rozrywkę. Terminem tym określa się podróże, zazwyczaj luksusowe i do atrakcyjnych miejsc, które finansują pracodawcy swoim pracownikom w nagrodę za wygranie współzawodnictwa związanego z pracą

Czym jest  SITE  ( Society Incentive Travel Excellence SITE) to ruch ,  globalna organizacja skupiająca środowisko  podróży motywacyjnych i imprez motywacyjnych dedykowanych specjalistów osiąganiu wyników biznesowych. Organizacja mieści się w USA ,  Chicago

Potrzebę utworzenia polskiego oddziału sygnalizowano już dawno. Jak będzie pokaże czas.